Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szulborze Wielkie  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Szulborze Wielkie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szulborze Wielkie.

Mapa Geoportal Szulborze Wielkie
Mapa z granicą gminy Szulborze Wielkie

Dane urzędu

Urząd Gminy Szulborze Wielkieul. Romantyczna 2Szulborze Wielkie, 07-324

Tel: 86 4754075 wewn. 23

Fax: 86 4754075

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGSzulborze/skrytkaESP

E-mail: ugszulborze@hi.pl

Powiat: ostrowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Szulborze Wielkie: 1416092

Witryna: www.ugszulborze.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Marian Michalecugszulborze@hi.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Szulborza Wielkiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Szulborze Wielkie to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Szulborze Wielkie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szulborza Wielkiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Szulborza Wielkiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szulborza Wielkiego

Gmina Szulborze Wielkie w liczbach

Powierzchnia gminy Szulborze Wielkie*

47 km2

2163 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szulborze Wielkie*

1 630 mieszkańców

2472 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szulborze Wielkie*

35 mieszkańców na km2

2020 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szulborze Wielkie

Geoportal Szulborze Wielkie prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Szulborze Wielkie, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Szulborze Wielkie.

Dostęp do danych Geoportalu Szulborze Wielkie

Jak powstał Geoportal gminy Szulborze Wielkie?

Geoportal Szulborze Wielkie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szulborze Wielkie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Szulborze Wielkie.

Geoportal Szulborze Wielkie umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Szulborze Wielkie oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Szulborze Wielkie, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szulborze Wielkie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szulborze Wielkie?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Szulborze Wielkie ( EGIB gminy Szulborze Wielkie);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Szulborze Wielkie);
 • Rejestr MPZP gminy Szulborze Wielkie (MPZP gminy Szulborze Wielkie);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Szulborze Wielkie;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Szulborze Wielkie;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Szulborza Wielkiego.
Informacje na Geoportalu Szulborze Wielkie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szulborze Wielkie?

Korzyści z Geoportalu Szulborze Wielkie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szulborze Wielkie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szulborze Wielkie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szulborze Wielkie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szulborzu Wielkiym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szulborza Wielkiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szulborze Wielkie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szulborze Wielkie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szulborze Wielkie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szulborza Wielkiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szulborza Wielkiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szulborze Wielkie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szulborze Wielkie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szulborzu Wielkiym.

  Geoportal gminy Szulborze Wielkie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szulborze Wielkie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szulborzu Wielkiym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szulborze Wielkie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szulborzu Wielkiym.

  W Geoportalu Szulborze Wielkie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szulborze Wielkie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szulborzu Wielkiym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szulborze Wielkie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szulborze Wielkie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szulborze Wielkie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szulborze Wielkie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szulborze Wielkie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szulborze Wielkie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szulborze Wielkie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szulborze Wielkie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szulborzu Wielkiym. W Geoportalu gminy Szulborze Wielkie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szulborzu Wielkiym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szulborze Wielkie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szulborze Wielkie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Szulborze Wielkie.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Szulborze Wielkie, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Szulborze Wielkie. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Szulborze Wielkie.

 • Zabytki w gminie Szulborze Wielkie

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Szulborze Wielkie. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Szulborze Wielkie oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Szulborze Wielkie.

 • Informacje o wyborach w gminie Szulborze Wielkie

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Szulborze Wielkie. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Szulborze Wielkie i wiele istotnych informacji.

Geoportal Szulborze Wielkie dla mieszkańców

Geoportal Szulborze Wielkie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szulborze Wielkie. Na mapie Szulborza Wielkiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szulborze Wielkie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szulborze Wielkie. Korzystając z map Geoportalu gminy Szulborze Wielkie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szulborze Wielkie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szulborze Wielkie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szulborze Wielkie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu